Mielenterveysyksikkö Valola

 

Mielenterveysyksikkö Valola toimii Runnin Kartanonmäen päärakennuksen toisessa kerroksessa. Valola on omatoimisuuteen tukeva, turvallinen koti mielenterveyskuntoutujille.

 

Valolassa noudatetaan yhteisöhoidon periaatteita, joihin kuuluvat säännölliset yhteisökokoukset, jaetut yhteisötyöt ja vastuualueet. Toimintaa pyritään suunnittelemaan yhdessä henkilökunnan ja asiakkaan kesken. Asiakkaan hoidosta ja kuntoutuksesta huolehtivat pääsääntöisesti omahoitaja, hoitavat lääkärit, vapaa-ajanohjaaja ja fysioterapeutti sekä avopuolen sosiaali- ja terveyspalvelut. Valolan toimintaterapia-, lääkäri- ja fysioterapiapalvelut ostetaan ostopalveluna.

 

Asiakkaalle tehdään yksilöllinen hoiva- tai kuntoutussuunnitelma, jota tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Hoidon suunnittelussa ja toteuttamisessa asiakas pyritään ottamaan huomioon kokonaisvaltaisesti. Omaisten kanssa teemme yhteistyötä asiakkaan ja omaisten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

 

Toiminnassa painotetaan kuntouttavaa hoito-otetta ja tukemista arjen toiminnoissa. Kuntoutuksen tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn harjoittaminen ja ylläpito. Teemme asiakkaan kanssa asiointi- ja kauppamatkoja lähikaupunkeihin.

 

Valolassa asiakkaat voivat osallistua yksikön eri toimintaryhmiin. Pitkäaikaiseen tai intervallihoitoon voi tulla itsemaksavana ja muun rahoituksen turvin mm. kunnan maksusitoumuksella. Asiakas voi hakea KELAsta asumis- ja hoitotukea.

 

Yksikön henkilökunnalla ja lähiesimiehellä on tehtävään tarvittavan koulutuksen lisäksi kyseisen toimialan asiantuntijuus. Henkilökunta on paikalla klo 07-21. Yövalvonnasta vastaa kaksi talon yöhoitajaa. Yksikön yleisissä tiloissa on tallentava kameravalvonta.

 

Valolan lähiesimies:

Anne Martikainen 0207 920 485

Mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö VALOLA

 

ASIAKKAAT: Mielenterveyskuntoutujat, jotka eivät tarvitse osastohoitoa sairaalassa, mutta voimat ja taidot eivät riitä

yksinasumiseen.

 

PALVELU: Kodinomaista, tehostettua asumis-,

hoito- ja tukipalvelua. Valolaan voi sijoittua myös lyhytaikaisesti harjoittelemaan taitoja omaan asuntoon siirtymistä varten.

 

 

 

Runnin Kartanonmäki Oy  •  Runnintie 462  •  74595 RUNNI  •  0207 920 487