Kartanonmäen päiväkoti

 

Kartanonmäen päiväkoti on yksityinen lasten päiväkoti.

 

Päiväkodin henkilökuntaan kuuluvat päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa.

 

Hoidamme 1–6-vuotiaita lapsia sekä tarjoamme koululaisille aamu- ja iltapäivähoitoa. Päiväkoti on avoinna klo 6-17.

 

Päiväkodissa toteutamme omahoitajuutta, jossa jokaiselle lapselle on nimetty hoitaja. Toiminnassa jakaudumme pienryhmiin lasten iän mukaan. Jokaisella ryhmällä on oma hoitaja, joka vastaa pääasiassa ryhmänsä lasten kasvun tukemisesta erilaisin työmenetelmin. Päiväkodissa toimii

6-vuotiaiden lasten esiopetusryhmä arkipäivisin klo 9-12.

 

Päiväkodissa korostamme leikin merkitystä lapsen kehityksen tukena. Annamme mahdollisuuksia ja aikaa lapsen omaehtoiseen ja ohjattuun leikkiin. Toiminnassamme painotamme liikunta- ja ympäristökasvatusta.

 

Varhaiskasvatuksella tarkoitamme lasten kokonaisvaltaista oppimista, johon sisältyvät toimintatuokioiden lisäksi ulkoilu, ruokailu, lepo ja omaehtoinen leikki.

 

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatuspaikkaa ja varhaiskasvatuksen palveluseteliä voi hakea ympäri vuoden vähintään 4 kk ennen lapsen hoidon tarpeen alkamista. Mikäli tarve johtuu työllistymisestä tai opiskelun aloittamisesta eikä tarpeen ajankohta ollut ennakoitavissa, kaupungilla on kaksi viikkoa aikaa järjestää hoitopaikka.

Hakeminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti "Sähköinen asiointi ja lomakkeet"-sivuilta.

http://iisalmi.fi/Suomeksi/Palvelut/Kasvatus-ja-opetus/Lasten-varhaiskasvatuspalvelut/Sahkoinen-asiointi-ja-lomakkeet

 

Yksityiseen varhaiskasvatukseen haetaan täyttämällä palvelusetelihakemus sähköisessä asioinnissa.

 

Päiväkodin johtaja:

Sini Rantonen 0207 920 488

KARTANONMÄEN PÄIVÄKOTI

 

ASIAKKAAT: 1–6-vuotiaat lapset, aamu- ja iltapäivähoitoa tarvitsevat koululaiset.

 

PALVELU: Kartanonmäen päiväkoti on yksityinen, avoinna klo 6-17. Esiopetusryhmä 6-vuotiaille aamupäivisin klo 8-12. Iän mukaan jaetuilla pienryhmillä omat hoitajat. Henkilökuntaan kuuluvat päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa.

Runnin Kartanonmäki Oy  •  Runnintie 462  •  74595 RUNNI  •  0207 920 487