Ikäihmisten ympärivuorokautinen hoitokoti Mirjala

 

Hoitokoti Mirjala toimii Runnin Kartanonmäen päärakennuksen alakerrassa. Mirjala on kodinomainen, ympärivuorokautinen hoitokoti ikäihmisille.

 

Asiakas voi olla hoidossa elämänsä loppuun asti. Hoitokodissa voi asustaa myös lyhytaikaisesti intervallijaksoilla.

 

Asiakaspaikkoja on 19 sekä 2 paikkaa intervalliasiakkaille. Jokaisessa asiakashuoneessa on wc-tilat ja hoitajankutsujärjestelmä,

huoneet ovat 1-2 hengen huoneita.

 

Yksikössä on saunaosasto ja yleisissä tiloissa tallentava kameravalvonta. Asiakkaan hoidosta ja kuntouttamisesta huolehtivat pääsääntöisesti hoitajat, hoitava lääkäri ja fysioterapeutti. Kartanonmäellä toimii myös kaksi vapaa-ajanohjaajaa.

 

Toiminnassa painotetaan yksilöllistä, kunnioittavaa ja toimintakykyä ylläpitävää hoitoa. Asiakkaalle tehdään hoitosuunnitelma, jota tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Omaisten kanssa teemme yhteistyötä asiakkaan sekä

omaisten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Mirjala tekee yhteistyötä Kartanonmäen eri yksiköiden kanssa. Esim. päiväkodin lapset käyvät vähintään kerran kuussa ikä-ihmisten luona esiintymässä.

 

Mirjalaan voi tulla ikä-ihminen päiväasiakkaaksi ja osallistua myös päivätoimintaan. Mirjalaan voi tulla intervallijaksolle kotona asumisen tukemiseksi. Pitkäaikaiseen tai intervallihoitoon voi hakeutua itsemaksavana tai muun rahoituksen turvin mm. kunnan maksusitoumuksella. Asiakas voi hakea KELAsta mm. asumis- ja hoitotukea.

 

Yksikön henkilökunnalla ja vastaavalla hoitajalla on tehtävään tarvittavan koulutuksen lisäksi toimialan asiantuntijuus. Henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden ja yövuoron aikana huolehditaan myös mielenterveysasiakkaiden hoidosta.

 

Mirjala on nimetty emäntäkoulun rehtorin, opetusneuvos Mirja Ronnin mukaan.

 

Mirjalan lähiesimies:

Arja Kämäräinen 0400 958 666

MIRJALA Hoitokoti

 

ASIAKKAAT: Ikäihmiset.

 

PALVELU: Ympärivuorokautisia asumis-, hoito- ja tukipalveluja turvallisessa, luonnonkauniissa maalaisympäristössä, mahdollisesti elämän loppuun.

 

Mirjalassa on 19 asiakaspaikkaa sekä kaksi paikkaa lyhemmän ajan asunnon tarvitseville intervalliasiakkaille

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

Lyhytaikainen hoito

Runnin Kartanonmäki Oy on hyväksytty palveluntuottajaksi Ylä-Savon SOTE ky pitämään tuottajarekisteriin. Palveluseteli koskee tilapäistä kotihoitoa tai omaishoitajan lakisääteisten vapaiden aikaista hoidettavan ympärivuorokautista hoivaa.

Runnin Kartanonmäki Oy  •  Runnintie 462  •  74595 RUNNI  •  0207 920 487